Komunita sester salesiánek = Dcery Panny Marie Pomocnice

Nedaleko Salesiánského centra, v ulici Přemyšlenská žije kobyliská komunita sester salesiánek. V současné době ji tvoří 5 sester. Sestry se podílí na aktivitách Salesiánského centra (a to jak ve farnosti, tak ve středisku mládeže), vyučují na školách a některé zastávají různé služby ve vedení česko-litevské provincie sester salesiánek, která má „na Přemyšlenské“ své sídlo.
To, co nás v kobyliské komunitě spojuje, kromě našeho zasvěcení a salesiánského poslání je naše sdílená láska k procházkám v přírodě a nejrůznějším výšlapům do hor a do lesů…


Anna Hořínková, FMA - důchodce
Pocházím z vesnice Stará Bělá (dnes už je to periferie Ostravy). Salesiánkou jsem od roku 1985.
Snažím se pomáhat podle svých možností a sil tam kde zrovna jsem.

Hana Gennertová

Pocházím z Prahy. Vystudovala jsem náboženské nauky v Praze a sociální pedagogiku v Římě. V současné době pracuji na plný úvazek v salesiánském středisku, kde koordinuji sektor Kroužky zájmového vzdělávání, jezdím na chaloupku Holčičí jízda a doprovázím společenství mládeže Kontakt. V rámci naší provincie jsem součástí skupiny, která pořádá duchovní cvičení pro mládež. Kromě práce s lidmi mám ráda přírodu a pohyb

Cernoch-Hynek.JPG

Zdeňka Korousová - ředitelka komunity sester salesiánek v Kobylisích. Půl pracovního úvazku: Arcibiskupství pražské
Pocházím ze Severní Moravy z podhůří Beskyd, z malé vesničky Hodoňovice, kde byl nějaký čas také noviciát salesiánů. Vystudovala jsem teologickou fakultu v Olomouci a na pedagogické fakultě v Hradci Králové obor vychovatel. Salesiánkou jsem od roku 1998. V Praze - Kobylisích působím především ve farnosti jako pastorační asistentka (spolča holek, náboženství, dětské mše, seminář Modlitba v životě, kancelářská práce atd.).  Těší mě práce s dětmi a mládeží. Ráda čtu a chodím do přírody.

Ludmila Rybecká
Pocházím z malé vesničky Ivaň na jižní Moravě. V naší česko-litevské provincii sester mám na starosti ekonomickou část (hospodaření, budovy, provoz atd.). Ve farnosti spolupracuji na výuce náboženství, přípravě katechumenů na křest, semináři Modlitba v životě, prázdninových chaloupkách a dalších příležitostných aktivitách. Ráda chodím do přírody.

Zdeňka Švédová, představená Česko-litevské provincie Dcer Panny Marie Pomocnice – sester salesiánek, pracovní úvazek: provincie salesiánek

Pocházím ze Zábřeha, vyučila jsem se v oboru elektromechanik později, jako sestra jsem vystudovala střední pedagogickou školu v Boskovicích a teologickou fakultu v Praze. Mám na starosti naši provincii, takže se starám především o komunity a sestry v česku a v Litvě, propojení naší reality s tou světovou a vedením v Římě. V Kobylisých bydlím, patřím do farnosti a zapojuji se jak mi to čas a jiné povinnosti dovolí. Baví mě chodit do přírody, zejména tábořit.