Komunita Salesiánů Dona Boska (SDB)

V Kobyliském domě žije komunita bratří salesiánů. Jejich posláním je být znamením a nositeli Boží lásky mladým lidem. Bratři žijí a modlí se společně. Každý má svůj pracovní úkol buď v rámci některé z organizací v Kobylisích (Farnost, Salesiánské středisko mládeže...) nebo je pověřen jiným úkolem. Salesiáni také společně hospodaří: své mzdy a platy dávají používají využívají jednak pro zajištění svých životních nákladů a také pro rozvoj pastorace.


Blaha-Frantisek.JPG

P. František Blaha, farář ve farnosti sv. Terezičky. Pracovní úvazek: Arcibiskupství Pražské, fxblaha@sdb.cz 

Narodil jsem se v roce 1962. Dětství jsem prožil v Sulíkově (okr. Blansko), kde „Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby“. Pocházím z hospody. Mám 2 vdané sestry a bráchu Jana (Žanka), který je také kněz salesián. Gymnázium jsem studoval v Boskovicích, teologii v Litoměřicích, kde jsem se seznámil s tajnými salesiány. Řeholní sliby jsem složil v roce 1985, kněžské svěcení přijal o dva roky později. Působil jsem chvilku v Rajhradě, pak řadu let v Brně, v Praze, v Ostravě a od roku 2016 opět v Kobylisích.

Bostik-Petr.jpg

P. Petr Boštík, delegát pro formaci. Pracovní úvazek: Salesiánská provincie Praha

Pocházím z Poříčí u Litomyšle. Vystudoval jsem střední školu elektrotechnickou v Pardubicích a teologii v Českých Budějovicích. Salesiánem jsem od roku 2002. Mám na starost počáteční a trvalou formaci v salesiánské provincií, jsem zapojen do provinciálních aktivit (animátoři, ministranti …) a některých aktivit v Kobylisích (Úterky, chaloupky, společenství mladých). Rád si zahraju téměř jakýkoli sport.

Cernoch-Hynek.JPG

P. Hynek Černoch

Fogl-Jarda.jpg

P. Jaroslav Fogl

Jan-Fojtu.jpg

P. Jan Fojtů, Ředitel Salesiánského střediska mládeže,  jan.fojtu@strediskokobylisy.cz

Narodil jsem se v roce 1979 v Hlinsku v Čechách, ale vyrůstal jsem ve Valašských Kloboukách. Mám dvě sestry a jednoho bratra. Po gymnáziu jsem studoval obor Krajinné inženýrství na Lesnické fakultě v Brně. Jako absolvent této školy jsem pracoval tři roky ve Zlíně na pozemkovém úřadě. Ve Zlíně jsem poprvé potkal salesiány. Zde jsem se rozhodl, že se také vydám na cestu, kterou nám ukázal Don Bosko. Jako salesián jsem byl na různých místech, naposled jako novokněz ve Zlíně. Tady v Kobylisích jsem ředitelem Salesiánského střediska mládeže. Rád chodím do přírody, mám rád kolo a běžky. Baví mě vařit. V salesiánském centru v Kobylisích bych rád přispěl k tomu, aby sem lidi přicházeli rádi, mohli se potkat s Pánem Ježíšem, navzájem s dalšími lidmi, a případně, aby zde našli pomoc, kterou potřebují.

Gottwald-Radek.JPG

P. Radek Gottwald: farní vikář ve farnosti sv. Terezičky. Pracovní úvazek: Arcibiskupství Pražské, radekgo@seznam.cz 
Vyrůstal jsem na Slovácku nedaleko Velehradu ve vesnici Zlechov při práci na vinohradě. Vystudoval jsem elektro průmyslovku a pak VUT v Brně. Ke konci studia jsem se rozhodl stát se salesiánem. První sliby jsem skládal v roce 1990. Teologii jsem studoval v Praze. Působil jsem v Ostravě, Sebranicích, Brně a Zlíně. Tady v Kobylisích pracuji ve farnosti, kde jsem v týmu vedoucích maxistrantů a katechumenů. Jsem zapojen do činnosti v oratoři. Rád chodím na procházky, jezdím na kole a plavu.

Ihnat-Janko.JPG

P. Jan Ihnát

Jiracek-Vaclav.JPG

P. Václav Jiráček: ředitel komunity, farní vikář ve farnosti sv. Terezičky. Pracovní úvazek: Arcibiskupství Pražské

Pocházím z Východních Čech, konkrétně z vesničky Doubravice nedaleko Nových Hradů. Vystudoval jsem elektro průmyslovku, později jako salesián teologii v Českých Budějovicích. Salesiánem jsem od roku 2004. Technika zůstala mým koníčkem. Zde v Kobylisích jsem od roku 2013, nejprve jsem pracoval jako předseda SKM, později ředitel Salesiánského střediska mládeže. Nyní se jako ředitel věnuji především komunitě salesiánů. Pracuji také ve farnosti, kde jsem v týmu mládeže (Úterky), podílím se na přípravě animátorů.

Klimovic-2.jpg

P. Pavel Klimovič, farář u sv. Petra a Pavla v Bohnicích.

Narodil jsem se v roce 1950 v Poštorné u Břeclav. K salesiánů jsem přišel v roce 1969 a na kněze jsem byl vysvěcen 1974 v Brně. Od roku 2005 jsem v komunitě v Kobylisích a zároveň farář v Bohunicích. Mám rad lidi a farníky znám jménem.

Vajdak-Vlastimil.jpg

P. Vlastimil Vajďák, farní vikář ve farnosti sv. Terezičky. Pracovní úvazek: Arcibiskupství Pražské

Kubalik-Tomas.JPG

L. Tomáš Kubalík

Kuchar-J-IMG-8387.jpg

P. Jaroslav Kuchař (penzista)
Pocházím z Prahy – už asi 35 let. Ale původně ze Slovácka, Sokolovska a Budějc. Protože jsem se
choval spíše civilně než církevně, byly mi převážně přidělovány civilní úkoly. Po mnohaleté službě
v nakladatelství Portál dosluhuji na vyšší odborné škole Jabok. Mám rád lidi - tak se jim raději
vyhýbám, skoro všechny nápoje - ale v menším než malém množství a hory od 1800 m po hranici
sněhu a ledu – teď téměř pouze platonicky.

Liskutin-Pavel.JPG

Pavel Liškutin, sekretář provinciální rady. Pracovní úvazek: Salesiánská Provincie Praha

Pocházím z malé vesničky pod Brnem: Moravské Bránice (6 km od Menšíkových Ivančic). Vystudoval jsem slaboproudý obor na elektroprůmyslovce v Brně. Pak jsem pracoval cca 10 roků jako technik sálových počítačů. Po příchodu k salesiánům jsem si udělal pedagogické minimum, abych mohl pracovat s mládeží. Jako salesián – koadjutor (nekněz) jsem pracoval nejdříve v oblasti sdělovacích prostředků a později ve funkcích ekonoma domu. Prošel jsem salesiánskými místy: Hodoňovice, Praha-Dol. Počernice, Brno-Žabovřesky, Řím-Velehrad, Zlín. V Kobylisích jsem od roku 2019. Pracuji jako sekretář provincie.. Navštěvuji skupinu ASC, s mládeží se nejvíc setkávám při „útercích“ a v neděli po „deváté“.

Sivek-Vojta.JPG

P. Marek Sklenář, vikář provinciála a delegát pro pastoraci mládeže. Pracovní úvazek: Konference vyšších řeholních představených.

Michal-Svoboda.jpg

Michal Svoboda, ekonom provincie. Pracovní úvazek: Konference vyšších řeholních představených.

Děti o mne říkají, že toho víc udělám, než namluvím. Mám na starosti hospodaření české provincie, tedy peníze, budovy, provoz. Nacházím se v systematičtější práci a ve volném čase mezi mladými. O dovolené mne hledejte na horách.

Josef-Trochta.jpg

P. Josef Trochta: výpomocný pracovník na provincii, důchodce.

Pocházím z Prahy. Vystudoval jsem ČVUT, obor pozemní stavby. Ještě za totality jsem se seznámil se salesiány a soukromě vystudoval teologii společně s dalšími salesiány. Salesiánem jsem od roku 1978, knězem od roku 1987. Zde v Kobylisích jsem od září roku 2017. Nejprve jsem pracoval jako provinciální ekonom v Praze, později jako administrátor farnosti a stavební dozor při rozšiřování domu v Plzni, Lobzích, dále střídavě jako ředitel komunity, rektor kostela a ředitel Salesiánského střediska mládeže v Pardubicích. Nyní, jako důchodce vypomáhám ve farnosti a podle potřeby i v diecézi, jsem asistentem dvou skupin VDB a spolupracuji se Salesiány-spolupracovníky v místní Radce Praha - Střed. A protože i stavařina zůstává mým koníčkem, ještě pracuji ve stavebním archivu provincie a mám na starosti opravy Kostela Sv. Kříže v Praze a některé stavební práce v Pardubicích.

Vyvoda2.jpg

P. Jan Vývoda, penzista.

Jan Vývoda se narodil v roce 1924 v Hranicích na Moravě. Za války byl v totálním nasazení v Německu, po válce se rozhodl stát kězem a salesiánem. V roce 1949 nastoupil k salesiánům v Kobylisích, odkud byl během Akce K v roce 1950 internován do kláštera v Oseku. Po pár měsících byl odvelen k jednotce PTP, kde strávil více než tři roky. Po návratu pracoval v továrně v Libčicích nad Vltavou a v roce 1965 přešel do Prahy, kde se živil mytím oken. V roce 1967 byl vysvěcen kardinálem Trochtou na kněze a vypomáhal v naší farnosti. V roce 1984 šel do důchodu. Dodnes kněžsky působí nejen v Kobylisích.